Erzsébetváros (volt Ebesfalva)
Dumbr
ăveni / Elisabethstadt


Călinescu Ioan
Parohia Armeano-Catolică
Str. Cuza Vodă 1. jud. Sibiu cod. 3130
Tel: 0269865885


 

Történeti áttekintés

      A hagyomány szerint az első örmények 1654- ben érkeztek Ebesfalvára, de csak 1685- ben lett az örmények otthona. 1733- ban az örmények kiváltságokat nyernek. 1758- ban megveszik az Apafi birtokot. Ettől kezdve Ebesfalva neve Erzsébetváros (Mária Terézia királynő kiváltságlevele, 1758. november 28- án). 1768- ban az örmények elnyerik a szabad királyi városi rangot (II. József király második kiváltságlevele, 1786. december 27- én). Ez lett az örmények második városa Szamosújvár mellett.
 
      Az unió elfogadása után 1708- ban szevezik meg az örmény szertartású katolikus plébániát Edelbej János plébános vezetésével. Az évek során kilenc temlpomot és kápolnát építettek. A legfontosabb ma is fennálló templomokat soroljuk fel.
      1723- ban építik első templomukat a Szentháromság tiszteletére a város költségén egy hetven éves fatemplom helyére. Antalffy János  erdélyi püspök szentelte fel.
       Daniel Pál és Todor Lukács a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére kápolnát épít 1740- ben.
       Isekucz Miklós és Lázár János a főtéren épít kápolnát 1751- ben.
      Török Tódor Keresztelő Szent János tiszteletére 1771- ben templomot épít ("alsó templom"). 1948 -tól a helyi szász evangélikus egyházközösség használja.
     A velencei mechitaristák már 1720 után letelepedtek a városban. 1753 -ban Kopacz Péter polgár reájuk hagyja birtokát. Ez a mechitaristák hivatalos letelepedése. Isekucz Miklós bíró és városi előljáróság kérésére Sztoyka Zsigmond Antal erdélyi püspök 1753 május 2.-án megadta az engedélyt. A szerzetesek rendházat, iskolát és templomot építenek még abban az évben Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Ezt a templomot 1796 -ban bővíteni kellett. A mechitaristák 1921 -ben feladják kolostorukat és az erdélyi római katolikus püspökség veszi át. Ma is ez a római katolikus plébánia-templom.
       A hívek számának gyarapodásával kicsi lett a régi plébánia templom. 1766-1791 között felépítik a hatalmas Szent Erzsébet templomot, amely ma is örmény katolikua plébánia templom. Batthyány Ignác erdélyi püspök szentelte fel 1791 július 29 -én. A búcsút azonban Nagyboldogasszonykor tartják, körmenettel, ma is a város egyik legjelentősebb egyházi eseménye. Az egyik tornyot 1927 -ben hatalmas vihar sodorta el, amelyet azóta sem tudtak helyrehozni. 1997 -ben Erzsébetvárost megalakult a Funda
ţia "Armeană" alapítvány Ioan Gheorghe Călinescu vezet;s;vel a nagytemplom karbantartására és felújítására.

Vissza az előlapra