Szépvíz (Csík -Szépvíz)
Frumosasa


Ajtonyi Gábor
Parohia Armeano-Catolică
Frumoasa 143. jud. Harghita cod. 4135
Tel: 026
-311-132


 

Történeti áttekintés

        Az 1672-ben bevándorolt örmények egy csoportja Szépvízen telepedik le. A hagyomány szerint már előbb is éltek örmények a helységbe. Ókeleti keresztények voltak. Karácsony János erzsébetvárosi örmény főesperest küldi katolizálásukra Bajtay Antal erélyi püspök. Misszioja nyomán 1769-ben katolikusok lesznek. 308 örmény katolizál és négy papjuk. A négy pap közül a két özvegy örmény katolikus papként müködhet tovább, a két nős pap padig csak szerpapként az ősi örmény szokás szerint.
        Az örmény szertartású katolikus plébániát 1785 -ben szervezik meg. 1762 -1785. építik templomukat, a Szentháromság tiszteletére. 1900 -ban felújítják.
         Plébániaépületükben 1997-től a Csibész- Alapítvány gyermek-otthont tart fenn a mallersdorfi erdélyi ferences nővérek vezetésével. Az eladott plébániaépület árából felújították a templomot és rendbe tették a temetőt.

Vissza az előlapra